HOME >  company >  Access map

Access map

Access map

[Headquarters]

33-3 Karahasi-keiden-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8454
Tel +81-75-661-2931 Fax +81-75-661-2937

[Yagi Plant(Yagi Factory)]

8-1, Oyabu Shimokawaharada, Yagi-cho, Nantan-shi, Kyoto 629-0152
Tel +81-771-42-2931 Fax +81-771-42-2905

[KyotoFactory/R&D Center]

20-1 Kishoin-uchigawara-cho,Minami-ku,Kyoto-shi,Kyoto 601-8392
Tel +81-75-311-2931 Fax +81-75-311-2911

[Tokyo office]

San-Roze Musashino No.501,
1-2-9, Naka-cho Musashino-shi Tokyo 180-0006
Tel +81-422-27-7629 Fax +81-422-27-7639